Start   Jakob Sande   Selskapet   Klokkargarden   Utbygging   Bilete   Kontakt   

Årsmøte og val


Til årsmøtet 18. mars er situasjonen slik:

Styret for Jakob Sande-selskapet 2017

Edvin Helgheim, styreleiar.  Ikkje på val, men på val som styreleiar

Tarjei Nitter, nestleiar. Ikkje på val

Margrete Reisæter, styremedlem og kontakt for tunet. Ikkje på val

Miriam Prestøy Lie, styremedlem. På val

Eva Kyrkjebø, styremedlem. På val

Desse fem over her utgjer arbeidsutvalet

Andre styremedlemer:

Åsta Urdal. Ikkje på val

Gunnstein Akselberg. Ikkje på val

Greta Hekneby. Ikkje på val

Vara til styret er Tor Egil Furevikstrand, Kjellaug Bjergene og Knut David Hustveit. Alle på val

Valnemnd

Siri Ingvaldsen, kallar inn nemnda  

Ingrid Hansen

Terje LyngstadSist endra: (09.02.18 - 11:07)   Attende til startsida
 2005 © Jakob Sande-selskapet
Publisert med ArtSys