Start   Jakob Sande   Selskapet   Klokkargarden   Utbygging   Bilete   Kontakt   

Årsmøte og val 2018


Årsmøtet 18. mars 2018 gav dette valresulatet:

Styret for Jakob Sande-selskapet 2018 

Edvin Helgheim, styreleiar

Tarjei Nitter, nestleiar

Margrete Reisæter, styremedlem og kontakt for tunet

Miriam Prestøy Lie, styremedlem

Inga Haaland, styremedlem (ny)

Desse fem over her utgjer arbeidsutvalet

Andre styremedlemer:

Gunnstein Akselberg og Greta Hekneby

Vara til styret er Kjellaug Bjergene og Knut David Hustveit

Valnemnd  

Ingrid Hansen, kallar inn nemnda , Terje Lyngstad og Eva Kyrkjebø Sist endra: (09.02.18 - 11:07)   Attende til startsida
 2005 © Jakob Sande-selskapet
Publisert med ArtSys