Start   Jakob Sande   Selskapet   Klokkargarden   Utbygging   Bilete   Kontakt   


Årsmøtetid
Årsmøte i Jakob Sande-selskapet er sett til sundag 18. mars kl 17.00
Saksframlegga finn du her på nettsida
 
Om nettsida vår ikkje er så aktiv, kan du sjå hendingar og nyhende og anna stoff som er lagt inn. Den planlagde justeringa av nettsida har stoppa opp. Sjå facebook inntil vidare.
Vil du bli medlem i selskapet? Send innmelding !
Jakob Sande-tunet er også på Facebook . Vi oppdaterer den mest!


Information in English


Hendingar

Aktuelt

Årsmøte og val  [Les]

Forfattarresidens  [Les]

Kobbeskjerkvelden 2017  [Les]

Ny styreleiar og styre  [Les]

CD med Jubelhornet  [Les]

Nei, ta det med ro, småsveinar, trø stilt på jord. Eg har reist mine bautasteinar i ord

(frå "Bautasteinar" Det kveldar på Kobbeskjer 1961)

 2005 © Jakob Sande-selskapet
Publisert med ArtSys