Start   Jakob Sande   Selskapet   Klokkargarden   Utbygging   Bilete   Kontakt   jakobsande.no/Selskapet/

InnmeldingsskjemaSom medlem får du tilsendt meldingar frå selskapet om du har registrert epostadressa di og årboka portofritt annakvart år og rabatt på selskapet sine bøker mm og einskilde arrangement. Referat frå årsmøte med årsmelding og arbeidsplan vert sendt alle i lag med krav om medlemkontingent etter årsmøte kvart år i mars/april.

Medlemskontingent frå 2012:

Einskildpersonar kr 250,-. Familie kr 300,- . Institusjonar/ lag/ org  kr 600,-

Medlemsskapet gjeld til du sjølv seier det opp. Du kan reservere deg mot å få tilsendt årboka som kjem annakvart år (den siste kom i desember 2012)

 

 Ja, eg vil bli medlem i
Jakob Sande-selskapet
Namn:
Adresse
Postnummer: Stad:
Telefon:
Mobiltelefon:
Epost:
 2005 © Jakob Sande-selskapet
Publisert med ArtSys