Start   Jakob Sande   Selskapet   Klokkargarden   Utbygging   Bilete   Kontakt   jakobsande.no/Klokkargarden/

Bestefarsstaua


På sommarkafè hos Lisa i Li
Foto:M Reisæter


1. juli 2000 vart Bestefarsstaua på Klokkargarden opna av Gunnhild Systad frå Sunnfjord Museum. Huset inneheld ei Jakob Sande-utstilling, eit opphalds/kafèrom med sitjeplassar til ca 20 personar, eit lite kjøken og bokutsal/ Krambua. Kvar sundag i sommarmånadene vil der vere ein omvisar som kan fortelje om diktaren. Samstundes vil kafèen vere open. Fast opningstid i sommar-sesongen er sundag frå kl 15 - 18

Stova vart bygd sist på 1800 talet. Her budde besteforeldra til Jakob Sande etter at faren, Andreas Sande, tok over som klokkar og flytte inn i hovudhuset. Her i stova vert det sagt at diktaren sjølv vart fødd, den 1. desember 1906. Jakob var ofte med bestefaren, Johan Barsnes, som fekk mykje å seie for utviklinga av diktarevnene til Jakob Sande.

Om Barsnesen sa dei at " det renn dikt ut av skjorteermane på han".

 

I Bestefarsstaua finn du Jakob Sande - samlinga

Dette er ei lita museums-samling etter diktaren med gjenstandar vi har fått frå Siri Sande, dotter til Jakob Sande. M.a. er førsteutgåvene, "bestefarslampen", fela og dei to luttane til Jakob utstillt. I den faste opningstida er det ein omvisar til stades.

I bokutsalet i kafeen kan du kjøpe kort, plakatar, T-skjorter, cd-ar og publikasjonar, som årbøkene og lokalhistoriske bøker og hefte. 2005 © Jakob Sande-selskapet
Publisert med ArtSys