Start   Jakob Sande   Selskapet   Klokkargarden   Utbygging   Bilete   Kontakt   

Nytt styre i sving


Dette er det nye styret for Jakob Sande selskapet 2016:

Leiar: Terje Lyngstad

Styremedlemar: Margrete Reisæter, Miriam Prestøy Lie, Eva Kyrkjebø, Tarjei Nitter og Åsta Urdal.

Desse 6 utgjer arbeidsutvalet for selskapet.

Resten av styret er: Ingeborg Opdøl Tysnes, Gunnstein Akselberg og Greta Hekneby.

Varamedlemer: Kjellaug Bjergene, Knut David Hustveit og Tor Egil Furevikstrand

Margrete Reisæter har ansvar for dagleg drift av selskapet, inklusiv Jakob Sande-tunet og utleige (ikkje fast kontortid)Sist endra: (02.10.16 - 16:27)   Attende til startsida
 2005 © Jakob Sande-selskapet
Publisert med ArtSys