Start   Jakob Sande   Selskapet   Klokkargarden   Utbygging   Bilete   Kontakt   jakobsande.no/Klokkargarden/

Prisar
Foto:Iren Kleiven

Rettleiande prisar for omvising, servering, tilrettelegging og leige

Omvising og kulturprogram

Enkel omvising i Bestefarsstaua/ Jakob Sande-samlinga og på heile Tusenårsstaden i fast opningstid: kr 50,- pr pers

Gruppe omvising: max 25 pers / pr omvisar = kr 700,-

For opning med/ utan avtale på førehand: Etter kor stor gruppe og kor lenge. Minimumspris kr 250,-

Kulturprogram (musikk, song og diktlesing): kr 1 200,-

Musikk til allsong: kr 500,-

Større kulturinnslag, eigne prisar

Servering

Kaffi/ te/ saft & lappar: kr 50, - pr pers

Anna servering kan tingast mellom anna frå Allmuen og Dalsfjordmat  i Dale m fl

I tillegg til denne prisen kjem tilrettelegging mm.

Leige av:

Bestefarsstaua (rettleiande prisar pr 2010)

Til skuleklassar, studentar og grupper på dagtid: kr 250,-

Bruk på kveldstid, avhengig av antal personar og omfang: Frå kr 400,- til 600,-

Løa (vart teken i bruk i 2011) Her finn du i 1. høgda floren der det kan dekkast til ca 60 personar, kjøken, toalett. På låven der det kan dekkast for over 100 personar på sommarstid (ikkje isolert) 

Løa kan leigast til møte, feiring, markering, dåps- og namnefest, konfirmasjon, bryllup osb. Ta kontakt for nærare avtale og besøk - pris og tilbod  Vi hjelper til med tilrettelegging.

Våningshuset har vore nytta til Bed&Breakfast sidan 1998, men dette tilbodet er ikkje tilgjengeleg lenger. Derimot kan du framleis slå opp små telt i hagen. 

Huset er renovert og vert no nytta til utleige og forfattarresidens  (2. høgda) og møtelokale mm (1. høgda)

Teltplass Pr telt / pr døgn kr 75,-med tilgang til dusj og toalett i skuten til Bestefarsstaua

Ta kontakt med Margrete på tlf 995 48 767 selskap@jakobsande.no 2005 © Jakob Sande-selskapet
Publisert med ArtSys