Start   Jakob Sande   Selskapet   Klokkargarden   Utbygging   Bilete   Kontakt   

Foto:Iren Kleiven


Årsmøte 2019  står for tur!
Sundag 17. mars vert de årsmøte t, først (kl 18.00) vil Norvald Tveit fortelje frå og om Jakob Sande, deretter vert det årsmøte kl 19.30. Velkomen til Løa!
Vi oppdaterer facebook mest
Om nettsida vår ikkje er så aktiv, kan du likevel sjå hendingar, nyhende og anna stoff som er lagt inn. Jakob Sande-tunet er også på Facebook . Vi oppdaterer den mest!
Vil du bli medlem i selskapet? Send innmelding !


Information in English


Hendingar

Aktuelt

Innkalling til årsmøte 2019  [Les]

Sommarsesongen i tunet 2018  [Les]

Open invitasjon til forfattarar  [Les]

Årsmøte og val 2018  [Les]

Forfattarresidens  [Les]

Eg tenkjer på deg, ved dag og ved natt, og min draum er den, å få sjå deg att.

( Frå Du, "Det kveldar på Kobbeskjer" 1961 )

 2005 © Jakob Sande-selskapet
Publisert med ArtSys